Παμπόροβο Πακέτα Σκι Τιμές

Σημαντικό: Οι τιμές είναι σε Ευρώ ανά άτομο και οι κρατησεις πρέπει να γίνονται με προ πληρωμη τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης των υπηρεσιών σκι μόνο από την ιστοσελίδα αυτή και όχι επί τόπου στο θέρετρο.
Οι τιμές μας είναι έως και 50% χαμηλότερες από τις τιμές των υπηρεσιών σκι στα θέρετρα. Η κράτηση εξοπλισμού σκι και lift pass θα σας παραδοθεί από τον εκπρόσωπό μας στην ημερομηνία έναρξης και δεν χρειάζεται να περιμένετε για σκι εξοπλισμό, η οποία μπορεί να διαρκέσει έως και 1 ώρα κατά την υψηλή περίοδο.
Οι/η Κάρτες/α Τελεφερίκ θα λάβετε από τον/την εκπρόσωπό μας στο θέρετρο στην ημερομηνία έναρξης των υπηρεσιών σκι ή το προηγούμενο βράδυ μετά από ραντεβού μαζί του/της.
Το εξοπλισμό σκι μπορείτε να λάβετε από την διορισμένη σκι-αποθήκη στην οποία θα κατευθυνθείτε από τον εκπρόσωπό μας.

Χειμερινή Περίοδος για Σκί 2019/20

Σκιέρ - Ενήλικας (12+ y/o) 2 ημέρες 3 ημέρες 4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες 7 ημέρες 9 ημέρες 13 ημέρες
Πληρής σκι πακέτο :
Eνοικίαση Σκι , Μπότες Σκί, Κάρτα Τελεφερίκ, Σκι Σχολείο (4 ώρες/ανά ημέρα)
87 €
78 €
126 €
113 €
165 €
149 €
203 €
183 €
225 €
203 €
261 €
235 €
312 €
281 €
433 €
390 €
Κάρτα Τελεφερίκ 58 €
52 €
81 €
73 €
106 €
95 €
117 €
105 €
137 €
123 €
158 €
142 €
196 €
176 €
257 €
231 €
Κάρτα Τελεφερίκ, Eνοικίαση Σκι , Μπότες Σκί 69 €
62 €
98 €
88 €
130 €
117 €
159 €
143 €
178 €
160 €
203 €
183 €
243 €
219 €
315 €
284 €
Πακέτα Σκι για αρχάριους σκιέρ:
Eνοικίαση Σκι , Μπότες Σκί, Κάρτα Τελεφερίκ, Σκι Σχολείο (4 ώρες/ανά ημέρα)
87 €
78 €
126 €
113 €
165 €
149 €
203 €
183 €
213 €
192 €
261 €
235 €
301 €
271 €
433 €
390 €
Σκι Σχολείο (4 ώρες/ανά ημέρα) 33 €
30 €
42 €
38 €
57 €
51 €
66 €
59 €
71 €
64 €
85 €
77 €
108 €
97 €
129 €
116 €
Πακέτο Σκι (μικρό):
Aποθήκευση του ιδιωτικού σκι εξοπλισμού , Κάρτα Τελεφερίκ, Σκι Σχολείο (4 ώρες/ανά ημέρα)
71 €
64 €
104 €
94 €
134 €
121 €
161 €
145 €
182 €
164 €
205 €
185 €
249 €
224 €
327 €
294 €
Aποθήκευση του ιδιωτικού σκι εξοπλισμού 6 €
5 €
7 €
6 €
8 €
7 €
8 €
7 €
9 €
8 €
10 €
9 €
11 €
10 €
15 €
14 €
Eνοικίαση Σκι 15 €
14 €
17 €
15 €
22 €
20 €
26 €
23 €
28 €
25 €
32 €
29 €
41 €
37 €
53 €
48 €
Μπότες Σκί 15 €
14 €
17 €
15 €
22 €
20 €
26 €
23 €
28 €
25 €
32 €
29 €
41 €
37 €
53 €
48 €
Eνοικίαση Σκι , Μπότες Σκί 21 €
19 €
26 €
23 €
35 €
32 €
42 €
38 €
50 €
45 €
57 €
51 €
69 €
62 €
94 €
85 €
Σκιέρ - Παιδί (7 - 11.9 y/o) 2 ημέρες 3 ημέρες 4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες 7 ημέρες 9 ημέρες 13 ημέρες
Πληρής σκι πακέτο :
Eνοικίαση Σκι , Μπότες Σκί, Κάρτα Τελεφερίκ, Σκι Σχολείο (4 ώρες/ανά ημέρα)
59 €
53 €
85 €
77 €
111 €
100 €
136 €
122 €
143 €
129 €
165 €
149 €
199 €
179 €
277 €
249 €
Κάρτα Τελεφερίκ 32 €
29 €
47 €
42 €
61 €
55 €
75 €
68 €
88 €
79 €
103 €
93 €
128 €
115 €
164 €
148 €
Κάρτα Τελεφερίκ, Eνοικίαση Σκι , Μπότες Σκί 47 €
42 €
66 €
59 €
87 €
78 €
106 €
95 €
113 €
102 €
130 €
117 €
159 €
143 €
211 €
190 €
Πακέτα Σκι για αρχάριους σκιέρ:
Eνοικίαση Σκι , Μπότες Σκί, Κάρτα Τελεφερίκ, Σκι Σχολείο (4 ώρες/ανά ημέρα)
59 €
53 €
85 €
77 €
111 €
100 €
136 €
122 €
140 €
126 €
165 €
149 €
199 €
179 €
277 €
249 €
Σκι Σχολείο (4 ώρες/ανά ημέρα) 26 €
23 €
32 €
29 €
43 €
39 €
44 €
40 €
48 €
43 €
62 €
56 €
76 €
68 €
90 €
81 €
Πακέτο Σκι (μικρό):
Aποθήκευση του ιδιωτικού σκι εξοπλισμού , Κάρτα Τελεφερίκ, Σκι Σχολείο (4 ώρες/ανά ημέρα)
49 €
44 €
70 €
63 €
92 €
83 €
108 €
97 €
122 €
110 €
138 €
124 €
162 €
146 €
232 €
209 €
Aποθήκευση του ιδιωτικού σκι εξοπλισμού 6 €
5 €
7 €
6 €
8 €
7 €
8 €
7 €
9 €
8 €
10 €
9 €
11 €
10 €
15 €
14 €
Eνοικίαση Σκι 11 €
10 €
11 €
10 €
14 €
13 €
15 €
14 €
17 €
15 €
20 €
18 €
27 €
24 €
41 €
37 €
Μπότες Σκί 11 €
10 €
11 €
10 €
14 €
13 €
15 €
14 €
17 €
15 €
20 €
18 €
27 €
24 €
41 €
37 €
Eνοικίαση Σκι , Μπότες Σκί 16 €
14 €
18 €
16 €
24 €
22 €
28 €
25 €
33 €
30 €
39 €
35 €
48 €
43 €
62 €
56 €
Snowboarders - Ενήλικας (12+ y/o) 2 ημέρες 3 ημέρες 4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες 7 ημέρες 9 ημέρες 13 ημέρες
Πληρής σνοουμπόρντ πακέτο :
Ενοικίαση Σνόουμπορντ, Σνοουμπόρντ Μπότες , Κάρτα Τελεφερίκ, Σνοουμπόρντ σχολείο - 3 ημέρες (2 ώρες την ημέρα)
87 €
78 €
126 €
113 €
165 €
149 €
203 €
183 €
225 €
203 €
261 €
235 €
312 €
281 €
433 €
390 €
Κάρτα Τελεφερίκ, Ενοικίαση Σνόουμπορντ, Σνοουμπόρντ Μπότες 69 €
62 €
98 €
88 €
130 €
117 €
159 €
143 €
178 €
160 €
203 €
183 €
243 €
219 €
315 €
284 €
Σνοουμπόρντ Πακέτο για Αρχάριους:
Ενοικίαση Σνόουμπορντ, Σνοουμπόρντ Μπότες , Κάρτα Τελεφερίκ, Σνοουμπόρντ σχολείο - 3 ημέρες (2 ώρες την ημέρα)
87 €
78 €
126 €
113 €
165 €
149 €
203 €
183 €
213 €
192 €
261 €
235 €
301 €
271 €
433 €
390 €
Σνοουμπόρντ σχολείο - 3 ημέρες (2 ώρες την ημέρα) 33 €
30 €
43 €
39 €
58 €
52 €
70 €
63 €
80 €
72 €
92 €
83 €
117 €
105 €
159 €
143 €
Πακέτο Σνοουμπόρντ (μικρό):
Aποθήκευση του δικό σας snowboard εξοπλισμόυ, Κάρτα Τελεφερίκ, Σνοουμπόρντ σχολείο - 3 ημέρες (2 ώρες την ημέρα)
71 €
64 €
104 €
94 €
134 €
121 €
161 €
145 €
182 €
164 €
205 €
185 €
249 €
224 €
327 €
294 €
Aποθήκευση του δικό σας snowboard εξοπλισμόυ 6 €
5 €
7 €
6 €
8 €
7 €
8 €
7 €
9 €
8 €
10 €
9 €
11 €
10 €
15 €
14 €
Ενοικίαση Σνόουμπορντ, Σνοουμπόρντ Μπότες 28 €
25 €
41 €
37 €
54 €
49 €
66 €
59 €
73 €
66 €
77 €
69 €
90 €
81 €
115 €
104 €
Κάρτα Τελεφερίκ, Ενοικίαση Σνόουμπορντ 69 €
62 €
98 €
88 €
130 €
117 €
159 €
143 €
178 €
160 €
203 €
183 €
243 €
219 €
315 €
284 €
Snowboarders - Παιδί (10 - 11.9 y/o) 2 ημέρες 3 ημέρες 4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες 7 ημέρες 9 ημέρες 13 ημέρες
Πληρής σνοουμπόρντ πακέτο :
Ενοικίαση Σνόουμπορντ, Σνοουμπόρντ Μπότες , Κάρτα Τελεφερίκ, Σνοουμπόρντ σχολείο - 3 ημέρες (2 ώρες την ημέρα)
59 €
53 €
85 €
77 €
111 €
100 €
136 €
122 €
143 €
129 €
165 €
149 €
199 €
179 €
277 €
249 €
Κάρτα Τελεφερίκ, Ενοικίαση Σνόουμπορντ, Σνοουμπόρντ Μπότες 47 €
42 €
66 €
59 €
87 €
78 €
106 €
95 €
113 €
102 €
130 €
117 €
159 €
143 €
211 €
190 €
Σνοουμπόρντ Πακέτο για Αρχάριους:
Ενοικίαση Σνόουμπορντ, Σνοουμπόρντ Μπότες , Κάρτα Τελεφερίκ, Σνοουμπόρντ σχολείο - 3 ημέρες (2 ώρες την ημέρα)
60 €
54 €
85 €
77 €
111 €
100 €
136 €
122 €
140 €
126 €
56 €
50 €
195 €
176 €
277 €
249 €
Πακέτο Σνοουμπόρντ (μικρό):
Aποθήκευση του δικό σας snowboard εξοπλισμόυ, Κάρτα Τελεφερίκ, Σνοουμπόρντ σχολείο - 3 ημέρες (2 ώρες την ημέρα)
49 €
44 €
70 €
63 €
92 €
83 €
108 €
97 €
122 €
110 €
138 €
124 €
162 €
146 €
232 €
209 €
Aποθήκευση του δικό σας snowboard εξοπλισμόυ 6 €
5 €
7 €
6 €
8 €
7 €
8 €
7 €
9 €
8 €
10 €
9 €
11 €
10 €
15 €
14 €
Ενοικίαση Σνόουμπορντ, Σνοουμπόρντ Μπότες 28 €
25 €
41 €
37 €
54 €
49 €
66 €
59 €
73 €
66 €
77 €
69 €
90 €
81 €
115 €
104 €
Κάρτα Τελεφερίκ, Ενοικίαση Σνόουμπορντ 47 €
42 €
66 €
59 €
87 €
78 €
106 €
95 €
113 €
102 €
130 €
117 €
159 €
143 €
211 €
190 €
Παιδική χαρά - Παιδί 2 ημέρες 3 ημέρες 4 ημέρες 5 ημέρες 6 ημέρες 7 ημέρες 9 ημέρες 13 ημέρες
Σκι νηπιαγωγείο - μισή μέρα (4 - 6.9 y/o) 29 €
26 €
38 €
34 €
50 €
45 €
61 €
55 €
69 €
62 €
- 96 €
86 €
-
Σκι νηπιαγωγείο - μια μέρα (4 - 6.9 y/o) 51 €
46 €
60 €
54 €
75 €
68 €
93 €
84 €
103 €
93 €
- 152 €
137 €
-

Υπηρεσίες Σκι - Παρατηρήσεις

Κρατήσεις για τις υπηρεσίες σκι / snowboard και τα lift pass θα σας παραδοθούν από την εκπρόσωπο μας στο Παμπόροβο Galina Dafova στο κύριο χιονοδρομικό κέντρο/σχολείο (τηλ +359 887 636 000) - Χιονοδρομικό Κέντρο Νούμερο 2 - Malina κάθε μέρα το πρωί - στις ημερομηνίες έναρξης των υπηρεσιών σκι. Μπορείτε να συναντήσετε Galina Dafova στον δεύτερο όροφο στην αίθουσα Νούμερο 6 από τις 09.00 εώς 10.00 το πρωί οπού θα πάρετε τα σκι / snowboard, τα lift pass σας και θα σας παρουσιάσει τον εκπαιδευτή σκι σας έαν έχετε. Σε περίπτωση που χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια κατά τη διάρκεια της διαμονής σας η Galina Dafova θα σας βοηθήσει.